Můj blog - pel mel všeho, co vnímám jako důležité natolik, že se o to chci podělit. 

O mně


Mé srdce je navždy spjato s několika málo lidmi a také s několika málo místy. A protože mou nejčastější překážkou v častějším kontaktu s rodinou, přáteli a krajinami srdce vždy bylo: „Nemůžu, mám práci“, rozhodla jsem se tohle změnit.

Přidala jsem k časové svobodě volnonožectví další rozměr a to ten prostorový. Chvíli mi to trvalo, ale pak přišlo vše bez velkého plánování a testování. A bylo to to nejlepší, co jsem pro sebe, svůj osobní a pracovní život mohla udělat.  V současnosti působím v 99% jako virtuální lektor přes Skype, telefon nebo Whatsapp. Nebo i v kombinaci. Tento způsob výuky mně i mým studentům dává mnohem větší prostor pro plné zapojení všech smyslů a efektivní rozvíjení potřebných dovedností, které jsou s osvojením a zvládnutím cizího jazyka nutně spojeny.  


Výpis článků pro kategorii: O mně